egzaminy panstwowe VLOS BVLOS

Ośrodek szkoleniowy GEO-UAV organizuje egzaminy państwowe UAVO w Łodzi

Cyklicznie, co ok. 1.5-2 mce organizujemy egzaminy państwowe UAVO dla operatorów dronów.

Uwaga! Egzamin jest organizowany kiedy co najmniej 5 osób potwierdziło uczestnictwo w egzaminie. Dlatego - potwierdź swoje uczestnictwo na min. 7 dni przed wyznaczoną datą.

Możesz też skontaktować się i umówić indywidualnie z egzaminatorem na egzamin państwowy. Aktualną listę egzaminatorów LKE wraz z ich danymi kontaktowymi znajdziesz na stronie ULCu.

Pamiętaj! Terminy egzaminów mogą ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe. Sprawdzaj na bieżąco terminy - napisz do nas na biuro@geo-uav.eu

 

Pamiętaj!

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na operatora bezzałogowego statku powietrznego, musisz mieć ze sobą:

  • dowód osobisty
  • kopię polisy OC
  • badanie lotniczo-lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego przez ULC (listę lekarzy znajdziesz tutaj)
  • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (link do wniosków na stronie ULCu znajdziesz tutaj)
  • dowód dokonania płatności za przystąpienie do egzaminu państwowego
  • potwierdzenie odbycia kursu z ośrodka szkoleniowego

Uwaga! Pamiętaj, że mogą przysługiwać Ci ulgi w opłatach:

Art. 26b pkt 2 Ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. 100, poz. 696, z późn. zm.)
Do ulgi w opłatach lotniczych za egzaminy przeprowadzane przez Prezesa Urzędu są uprawnieni:
Zniżka 1) osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej;
Zniżka 2) osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
Zniżka 3) osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.

Aby skorzystać z ww. zniżek należy do złożonego wniosku dołączyć dokument potwierdzający spełnienie ww. warunków.
Ulga nie obejmuje opłat za wydanie m.in. licencji i świadectw kwalifikacji
Więcej informacji znajdziesz na stronie ULCu - link tutaj.

Jeśli nie jesteś kursantem naszego ośrodka szkoleniowego możesz również podejść u nas do egzaminu państwowego.

Koszty egzaminu państwowego UAVO


Opłaty lotnicze podlegają wpłacie na jeden rachunek bankowy dochodów budżetu państwa prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa

 

Kasa ULC czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-15.00.

Wysokość opłaty jest uzależniona od uprawnień - znajdziesz ją na górze wniosku o wpis i wydanie śk.

UWAGA:

W tytule przelewu należy podać dane identyfikujące kandydata wraz z krótkim, jasnym opisem czego opłata dotyczy, np.

"JAN KOWALSKI, OPŁATA ZA EGZAMIN VLOS TEORIA I PRAKTYKA, WYDANIE ŚK I WPIS"

Potwierdzenie przelewu powinno być dołączone do wniosku!

Więcej informacji o opłatach lotniczych jest dostępne na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, link tutaj.