egzaminy panstwowe VLOS BVLOS

Ośrodek szkoleniowy GEO-UAV organizuje i przeprowadza egzaminy państwowe pod Łodzią. 

Najbliższe terminy egzaminów państwowych UAVO:

 • 27 styczeń
 • 25 luty Uwaga! Termin przeniesiony na 3 marca 2018r. ze względu na przewidywane bardzo niekorzystne warunki pogodowe.
 • 18 marzec
 • 15 kwiecień
 • 12 i/lub 13 maj
 • 17 czerwiec
 • 20 sierpień
 • 29 październik
 • 20 / 21 grudzień

Uwaga! Egzamin jest organizowany kiedy co najmniej 5 osób potwierdziło uczestnictwo w egzaminie. Dlatego - potwierdź swoje uczestnictwo w egzaminie na min. 7 dni przed wyznaczoną datą.

Pamiętaj! Terminy egzaminów mogą ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe. Sprawdzaj na bieżąco terminy egzaminów, żeby zapoznać się z najbardziej aktualnymi datami.

W naszym ośrodku:

 • doradzimy w wyborze ubezpieczenia OC
 • pomożemy w zorganizowaniu badań lotniczo-lekarskich
 • oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych w czasie egzaminu państwowego.

Pamiętaj!

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na operatora bezzałogowego statku powietrznego, musisz mieć ze sobą:

 • dowód osobisty
 • kopię polisy OC
 • badanie lotniczo-lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego przez ULC (listę lekarzy znajdziesz tutaj)
 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (link do wniosków na stronie ULCu znajdziesz tutaj)
 • dowód dokonania płatności za przystąpienie do egzaminu państwowego
 • potwierdzenie odbycia kursu z ośrodka szkoleniowego

Uwaga! Pamiętaj, że mogą przysługiwać Ci ulgi w opłatach:

Art. 26b pkt 2 Ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. 100, poz. 696, z późn. zm.)
Do ulgi w opłatach lotniczych za egzaminy przeprowadzane przez Prezesa Urzędu są uprawnieni:
Zniżka 1) osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej;
Zniżka 2) osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
Zniżka 3) osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.

Aby skorzystać z ww. zniżek należy do złożonego wniosku dołączyć dokument potwierdzający spełnienie ww. warunków.
Ulga nie obejmuje opłat za wydanie m.in. licencji i świadectw kwalifikacji
Więcej informacji znajdziesz na stronie ULCu - link tutaj.

Jeśli nie jesteś kursantem naszego ośrodka szkoleniowego możesz również podejść u nas do egzaminu państwowego.
Istnieje możliwość wypożyczenia bezzałogowych statków powietrznych na egzamin. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Wypożyczenie sprzętu.

Koszty egzaminu państwowego UAVO


Opłaty lotnicze podlegają wpłacie na jeden rachunek bankowy dochodów budżetu państwa prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-15.00.

UWAGA:

W tytule przelewu należy podać dane identyfikujące kandydata wraz z krótkim, jasnym opisem czego opłata dotyczy, np.

"JAN KOWALSKI, OPŁATA ZA EGZAMIN VLOS TEORIA I PRAKTYKA, WYDANIE ŚK I WPIS"

Potwierdzenie przelewu powinno być dołączone do wniosku!

Więcej informacji o opłatach lotniczych jest dostępne na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, link tutaj.

VLOS lub BVLOS - Pierwsze Świadectwo Kwalifikacji

PODSTAWOWE
Egzamin teoretyczny: 55 zł
Egzamin praktyczny: 105 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł
ZNIŻKA 1
Egzamin teoretyczny: 40 zł
Egzamin praktyczny: 79 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł
ZNIŻKA 2
Egzamin teoretyczny: 26,5 zł
Egzamin praktyczny: 52,5 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł
ZNIŻKA 3
Egzamin teoretyczny: 26,5 zł
Egzamin praktyczny: 52,5 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł

Egzamin BVLOS - dla posiadających VLOS

PODSTAWOWE
Egzamin teoretyczny: 158 zł
Egzamin praktyczny: 105 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł
ZNIŻKA 1
Egzamin teoretyczny: 118,5 zł
Egzamin praktyczny: 79 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł
ZNIŻKA 2
Egzamin teoretyczny: 79 zł
Egzamin praktyczny: 52,5 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł
ZNIŻKA 3
Egzamin teoretyczny: 79 zł
Egzamin praktyczny: 52,5 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł

Egzamin na dodatkową kategorię statku

PODSTAWOWE
Egzamin teoretyczny: 158 zł
Egzamin praktyczny: 105 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł
ZNIŻKA 1
Egzamin teoretyczny: 118,5 zł
Egzamin praktyczny: 79 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł
ZNIŻKA 2
Egzamin teoretyczny: 79 zł
Egzamin praktyczny: 52,5 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł
ZNIŻKA 3
Egzamin teoretyczny: 79 zł
Egzamin praktyczny: 52,5 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł

Egzamin MTOM25 - dla posiadających VLOS lub BVLOS

PODSTAWOWE
Egzamin praktyczny: 105 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł
ZNIŻKA 1
Egzamin praktyczny: 79 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł
ZNIŻKA 2
Egzamin praktyczny: 52,5 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł
ZNIŻKA 3
Egzamin praktyczny: 52,5 zł
Wydanie świadectwa: 44 zł