(I) SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAMETRII W TEORII I PRAKTYCE

Dla kogo?

Kurs kierowany jest do osób, chcących poznać podstawowe funkcje aplikacji Pix4D do wykonywania nalotów fotogrametrycznych, przetestowanie jej i wykonanie nalotu pod okiem specjalisty.

Szkolenie ma na celu nabycie przez operatorów UAVO podstawowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do zapoznania się z tematyką fotogrametrii oraz wykonania pierwszego samodzielnego nalotu fotogrametrycznego przy użyciu BSP.

Jest to pierwszy etap szkolenia fotogrametrycznego, który przedstawia zasady poprawnego wykonania misji fotolotniczych, wprowadza w powszechnie obowiązującą terminologię branżową oraz formaty danych stosowanych przez podmioty zamawiające. W ramach szkolenia, kursant poznaje praktyczne zasady planowania misji – od odpowiedniego doboru sprzętu, manualne ustawienie kamery, po projektowanie szeregów w zależności od warunków pogodowych.

Szczegółowy zakres prowadzonego szkolenia został opracowany przez podmiot szkolący w oparciu o specyfikę techniczną oprogramowania Pix4D oraz typu bezzałogowego statku powietrznego używanego do szkolenia oraz rodzaj operacji lotniczych, do wykonywania których jest on przeznaczony.

Jakie oprogramowanie jest używane w trakcie szkolenia?

Oprogramowanie Pix4D do nalotów jest bardzo popularne na świecie, a jego wielofunkcyjność jest bardzo przydatna do obróbki materiałów – zdjęć lotniczych pozyskanych z bezzałogowego statku powietrznego do tworzenia komercyjnych produktów fotogrametrycznych.

Ile trwa kurs?

Szkolenie teoretyczno-praktyczne z podstaw fotogrametrii i wykonania nalotu fotogrametrycznych trwa 1 dzień. Szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym, w formie wykładów, zajęć seminaryjnych i praktycznych, konsultacji, ćwiczeń oraz pokazu i wykonania praktycznego nalotu przy użyciu BSP.

  • Koszt szkolenia: 899 zł brutto
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Miejsce szkolenia: woj. łódzkie
  • Kontakt: 506937800 lub biuro@geo-uav.eu