Szkolenie ma na celu nabycie przez operatorów UAVO zaawansowanej wiedzy i umiejętności potrzebnych w fotogrametrii oraz wykonaniu profesjonalnych nalotów fotogrametrycznych przy użyciu BSP.

Dla kogo?

Kurs kierowany jest do osób, chcących poznać zaawansowane funkcje aplikacji Pix4D do wykonywania nalotów fotogrametrycznych, przetestowania jej i wykonania nalotu pod okiem specjalisty. Szkolenie ma charakter wyłącznie praktyczny, zajęcia przeprowadzone są częściowo pracując na oprogramowaniu a częściowo w terenie przygotowując i wykonując specjalistyczny nalot fotogrametryczny.

Jest to drugi etap szkolenia fotogrametrycznego, dzięki któremu operatorzy UAVO mogą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, jak również poznać profesjonalne oprogramowanie do przetwarzania danych zebranych z BSP podczas wykonywania nalotów fotogrametrycznych pod okiem specjalisty. Podczas szkolenia operator UAVO pozna funkcjonalności zaawansowane Pix4D oraz przetworzy, uzyska i „oczyści” produkt fotogrametryczny – chmurę punktów, powstałą z wykonanego uprzednio nalotu fotogrametrycznego.

Szczegółowy zakres prowadzonego szkolenia został opracowany przez podmiot szkolący w oparciu o specyfikę techniczną oprogramowania Pix4D oraz typu bezzałogowego statku powietrznego używanego do szkolenia oraz rodzaj operacji lotniczych, do wykonywania których jest on przeznaczony.

Jakie oprogramowanie jest używane w trakcie szkolenia?

Oprogramowanie Pix4D do nalotów jest bardzo popularne w Polsce, a jego wielofunkcyjność jest bardzo przydatna do obróbki materiałów – zdjęć lotniczych pozyskanych z bezzałogowego statku powietrznego do tworzenia produktów komercyjnych fotogrametrycznych.

Ile trwa kurs?

Szkolenie teoretyczno-praktyczne z podstaw fotogrametrii i wykonania nalotu fotogrametrycznych trwa łącznie 40 godzin zegarowych, tj. 5 dni. Szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym, w formie wykładów, zajęć seminaryjnych i praktycznych, konsultacji, ćwiczeń oraz pokazu i wykonania praktycznego nalotu przy użyciu BSP.

  • Koszt szkolenia: 5999 zł brutto
  • Czas trwania: 5 dni
  • Miejsce szkolenia: woj. łódzkie
  • Kontakt: 506937800 lub biuro@geo-uav.eu