Dla kogo?

Kurs kierowany jest do osób, chcących poznać podstawowe i zaawansowane funkcje oprogramowania QGIS do przetwarzania materiałów pozyskanych z nalotów fotogrametrycznych, przetestowania go i wykonania nalotu pod okiem specjalisty.

Szkolenie ma na celu nabycie przez operatorów UAVO zaawansowanej wiedzy i umiejętności potrzebnych w fotogrametrii,  wykonywaniu nalotów fotogrametrycznego przy użyciu BSP oraz otrzymaniu produktów fotogrametrycznych –  modelu 3D.

Jest to trzeci etap szkolenia fotogrametrycznego, dzięki któremu operatorzy UAVO mogą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, jak również poznać profesjonalne oprogramowanie do przetwarzania danych zebranych z BSP pod okiem specjalisty. Podczas szkolenia operator UAVO pozna funkcjonalności zaawansowane QGIS oraz przetworzy i uzyska produkt fotogrametryczny – Numeryczny Model Terenu i Numeryczny Model Pokrycia Terenu. Szczegółowy zakres prowadzonego szkolenia został opracowany przez podmiot szkolący w oparciu o specyfikę techniczną oprogramowania QGIS  oraz typu bezzałogowego statku powietrznego używanego do szkolenia oraz rodzaj operacji lotniczych, do wykonywania których jest on przeznaczony.

Jakie oprogramowanie jest używane w trakcie szkolenia?

Oprogramowanie QGIS jest bardzo popularne w Polsce, a jego wielofunkcyjność jest bardzo przydatna do obróbki materiałów – zdjęć lotniczych pozyskanych z bezzałogowego statku powietrznego do tworzenia produktów komercyjnych fotogrametrycznych.

Ile trwa kurs?

Szkolenie teoretyczno-praktyczne z podstaw fotogrametrii i wykonania nalotu fotogrametrycznych trwa łącznie 1 dzień. Szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym, w formie wykładów, zajęć seminaryjnych i praktycznych, konsultacji, ćwiczeń oraz pokazu i wykonania praktycznego nalotu przy użyciu BSP.

  • Koszt szkolenia: 899 zł brutto
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Miejsce szkolenia: woj. łódzkie
  • Kontakt: 506937800 lub biuro@geo-uav.eu