Dla kogo?

Szkolenie zakłada, że jego uczestnik jest już licencjonowanym członkiem personelu lotniczego, co oznacza, że posiada niezbędną wiedzę, która pozwoliła mu na zdanie egzaminu na poziomie co najmniej uprawnień podstawowych do wykonywania operacji komercyjnych w zasięgu wzroku – VLOS.

Szkolenie ma na celu podniesienie już posiadanych kwalifikacji jako operatora bezzałogowych statków powietrznych, w celu podniesienia kompetencji i uprawnień, których dotychczasowy zakres został określony w Świadectwie Kwalifikacji posiadanym przez operatora.

Szczegółowy zakres prowadzonego szkolenia został opracowany przez podmiot szkolący w oparciu o specyfikę techniczną typu bezzałogowego statku powietrznego używanego do szkolenia oraz rodzaj operacji lotniczych, do wykonywania których jest on przeznaczony.

Jednocześnie oznacza to, że szkolenie  na podniesienie kwalifikacji wagowych dla danego typu bezzałogowego statku powietrznego, ma charakter praktycznej nauki i podniesienia umiejętności w sterowaniu cięższym bezzałogowym statkiem powietrznym.

Szkolenie praktyczne trwa łącznie 1 dzień.

Szkolenie teoretyczne nie jest wymagane w celu podniesienia kwalifikacji.

  • Koszt szkolenia: 449 zł brutto
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Miejsce szkolenia: woj. łódzkie
  • Kontakt: 506937800 lub biuro@geo-uav.eu