Szkolenie lotnicze BVLOS – poza zasięgiem wzroku
Szkolenie BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight), czyli wykonywanie operacji poza zasięgiem wzroku (operator steruje bezzałogowym statkiem powietrznym tylko na podstawie danych telemetrycznych).
Jest to zaawansowane szkolenie lotnicze, dzięki któremu będziecie mogli Państwo podejść do egzaminu państwowego i uzyskać uprawnienia do wykonywania lotów komercyjnych bezzałogowym statkiem powietrznym poza zasięgiem wzroku.

Szkolenie BVLOS składa się z:
a) Szkolenia teoretycznego
b) Szkolenia na symulatorach
c) Szkolenia praktycznego

Podczas szkolenia teoretycznego nasz Kursant zdobywa wiedzę wymaganą do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAV, które jest potrzebne do celów innych niż rekreacyjne i sportowe.

Szkolenie teoretyczne ma na celu zdobycie przez Kursanta wiedzy wymaganej do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAV, używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe oraz do bezpiecznego i świadomego wykonywania lotów i obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku. Pod względem zakresu wiedzy, jest ono znacznie bardziej rozbudowane niż szkolenie VLOS. Podczas kursu dowiecie się Państwo, m.in. o analizie stref lotów, zabezpieczeniu strefy wykonywania lotów, sytuacjach awaryjnych, czy też o odpowiednich procedurach postępowania.

Szkolenie praktyczne realizowane jest w formie ćwiczeń naziemnych na symulatorach oraz szkolenia praktycznego w locie. Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym, który weryfikuje zdobytą wiedzę i pozwala pewniej przystąpić do egzaminu państwowego.

  • Koszt szkolenia 2499
  • Czas trwania 5 dni
  • Miejsce szkolenia woj. łódzkie
  • Kontakt 506937800 lub biuro@geo-uav.eu