Szkolenie fotogrametryczne - poziom I podstawy

(I) SZKOLENIE Z PODSTAW FOTOGRAMETRII W TEORII I PRAKTYCE

Dla kogo?

Kurs kierowany jest do osób, chcących poznać podstawowe funkcje aplikacji Pix4D do wykonywania nalotów fotogrametrycznych, przetestowanie jej i wykonanie nalotu pod okiem specjalisty.

Szkolenie ma na celu nabycie przez operatorów UAVO podstawowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do zapoznania się z tematyką fotogrametrii oraz wykonania pierwszego samodzielnego nalotu fotogrametrycznego przy użyciu BSP.

Jest to pierwszy etap szkolenia fotogrametrycznego, który przedstawia zasady poprawnego wykonania misji fotolotniczych, wprowadza w powszechnie obowiązującą terminologię branżową oraz formaty danych stosowanych przez podmioty zamawiające. W ramach szkolenia, kursant poznaje praktyczne zasady planowania misji – od odpowiedniego doboru sprzętu, manualne ustawienie kamery, po projektowanie szeregów w zależności od warunków pogodowych.

Szczegółowy zakres prowadzonego szkolenia został opracowany przez podmiot szkolący w oparciu o specyfikę techniczną oprogramowania Pix4D oraz typu bezzałogowego statku powietrznego używanego do szkolenia oraz rodzaj operacji lotniczych, do wykonywania których jest on przeznaczony.

Jakie oprogramowanie jest używane w trakcie szkolenia?

Oprogramowanie Pix4D do nalotów jest bardzo popularne na świecie, a jego wielofunkcyjność jest bardzo przydatna do obróbki materiałów – zdjęć lotniczych pozyskanych z bezzałogowego statku powietrznego do tworzenia komercyjnych produktów fotogrametrycznych. 

Ile trwa kurs?

Szkolenie teoretyczno-praktyczne z podstaw fotogrametrii i wykonania nalotu fotogrametrycznych trwa 1 dzień. Szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym, w formie wykładów, zajęć seminaryjnych i praktycznych, konsultacji, ćwiczeń oraz pokazu i wykonania praktycznego nalotu przy użyciu BSP.

Koszt szkolenia: 899 ZŁ BRUTTO


 

szkolenie fotogrametryczne - poziom drugi, pix4d i naloty fotogrametryczne

(II) SZKOLENIE PIX4D I NALOTY FOTOGRAMETRYCZNE

Szkolenie ma na celu nabycie przez operatorów UAVO zaawansowanej wiedzy i umiejętności potrzebnych w fotogrametrii oraz wykonaniu profesjonalnych nalotów fotogrametrycznych przy użyciu BSP.

Dla kogo?

Kurs kierowany jest do osób, chcących poznać zaawansowane funkcje aplikacji Pix4D do wykonywania nalotów fotogrametrycznych, przetestowania jej i wykonania nalotu pod okiem specjalisty. Szkolenie ma charakter wyłącznie praktyczny, zajęcia przeprowadzone są częściowo pracując na oprogramowaniu a częściowo w terenie przygotowując i wykonując specjalistyczny nalot fotogrametryczny.

Jest to drugi etap szkolenia fotogrametrycznego, dzięki któremu operatorzy UAVO mogą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, jak również poznać profesjonalne oprogramowanie do przetwarzania danych zebranych z BSP podczas wykonywania nalotów fotogrametrycznych pod okiem specjalisty. Podczas szkolenia operator UAVO pozna funkcjonalności zaawansowane Pix4D oraz przetworzy, uzyska i „oczyści” produkt fotogrametryczny – chmurę punktów, powstałą z wykonanego uprzednio nalotu fotogrametrycznego.

Szczegółowy zakres prowadzonego szkolenia został opracowany przez podmiot szkolący w oparciu o specyfikę techniczną oprogramowania Pix4D oraz typu bezzałogowego statku powietrznego używanego do szkolenia oraz rodzaj operacji lotniczych, do wykonywania których jest on przeznaczony.

Jakie oprogramowanie jest używane w trakcie szkolenia?

Oprogramowanie Pix4D do nalotów jest bardzo popularne w Polsce, a jego wielofunkcyjność jest bardzo przydatna do obróbki materiałów – zdjęć lotniczych pozyskanych z bezzałogowego statku powietrznego do tworzenia produktów komercyjnych fotogrametrycznych. 

Ile trwa kurs?

Szkolenie teoretyczno-praktyczne z podstaw fotogrametrii i wykonania nalotu fotogrametrycznych trwa łącznie 40 godzin zegarowych, tj. 5 dni. Szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym, w formie wykładów, zajęć seminaryjnych i praktycznych, konsultacji, ćwiczeń oraz pokazu i wykonania praktycznego nalotu przy użyciu BSP.  

Koszt szkolenia: 5999 ZŁ BRUTTO


 

szkolenie fotogrametryczne z QGIS

(III) QGIS

Dla kogo?

Kurs kierowany jest do osób, chcących poznać podstawowe i zaawansowane funkcje oprogramowania QGIS do przetwarzania materiałów pozyskanych z nalotów fotogrametrycznych, przetestowania go i wykonania nalotu pod okiem specjalisty.

Szkolenie ma na celu nabycie przez operatorów UAVO zaawansowanej wiedzy i umiejętności potrzebnych w fotogrametrii,  wykonywaniu nalotów fotogrametrycznego przy użyciu BSP oraz otrzymaniu produktów fotogrametrycznych -  modelu 3D.

Jest to trzeci etap szkolenia fotogrametrycznego, dzięki któremu operatorzy UAVO mogą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, jak również poznać profesjonalne oprogramowanie do przetwarzania danych zebranych z BSP pod okiem specjalisty. Podczas szkolenia operator UAVO pozna funkcjonalności zaawansowane QGIS oraz przetworzy i uzyska produkt fotogrametryczny – Numeryczny Model Terenu i Numeryczny Model Pokrycia Terenu. Szczegółowy zakres prowadzonego szkolenia został opracowany przez podmiot szkolący w oparciu o specyfikę techniczną oprogramowania QGIS  oraz typu bezzałogowego statku powietrznego używanego do szkolenia oraz rodzaj operacji lotniczych, do wykonywania których jest on przeznaczony.

Jakie oprogramowanie jest używane w trakcie szkolenia?

Oprogramowanie QGIS jest bardzo popularne w Polsce, a jego wielofunkcyjność jest bardzo przydatna do obróbki materiałów – zdjęć lotniczych pozyskanych z bezzałogowego statku powietrznego do tworzenia produktów komercyjnych fotogrametrycznych.

Ile trwa kurs?

Szkolenie teoretyczno-praktyczne z podstaw fotogrametrii i wykonania nalotu fotogrametrycznych trwa łącznie 1 dzień. Szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym, w formie wykładów, zajęć seminaryjnych i praktycznych, konsultacji, ćwiczeń oraz pokazu i wykonania praktycznego nalotu przy użyciu BSP.

Koszt szkolenia: 899 ZŁ BRUTTO


 

szkolenie fotogrametryczne - 4 poziom, oprogramowanie ARCGIS

(IV) ARCGIS

Dla kogo?

Kurs kierowany jest do osób, chcących poznać podstawowe i zaawansowane funkcje oprogramowania ARCGIS do przetwarzania materiałów pozyskanych z nalotów fotogrametrycznych, przetestowania go i wykonania nalotu pod okiem specjalisty.

Szkolenie ma na celu nabycie przez operatorów UAVO zaawansowanej wiedzy i umiejętności potrzebnych w fotogrametrii,  wykonywaniu nalotów fotogrametrycznego przy użyciu BSP oraz otrzymaniu produktów fotogrametrycznych -  modelu 3D.

Jest to czwarty etap szkolenia fotogrametrycznego, dzięki któremu operatorzy UAVO mogą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, jak również poznać profesjonalne oprogramowanie do przetwarzania danych zebranych z BSP pod okiem specjalisty. Podczas szkolenia operator UAVO pozna funkcjonalności zaawansowane ARCGIS oraz przetworzy i uzyska produkt fotogrametryczny – model 3D. Szczegółowy zakres prowadzonego szkolenia został opracowany przez podmiot szkolący w oparciu o specyfikę techniczną oprogramowania ARCGIS  oraz typu bezzałogowego statku powietrznego używanego do szkolenia oraz rodzaj operacji lotniczych, do wykonywania których jest on przeznaczony.

Jakie oprogramowanie jest używane w trakcie szkolenia?

Oprogramowanie ARCGIS jest bardzo popularne w Polsce, a jego wielofunkcyjność jest bardzo przydatna do obróbki materiałów – zdjęć lotniczych pozyskanych z bezzałogowego statku powietrznego do tworzenia produktów komercyjnych fotogrametrycznych. 

Ile trwa kurs?

Szkolenie teoretyczno-praktyczne z podstaw fotogrametrii i wykonania nalotu fotogrametrycznych trwa łącznie 1 dzień. Szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym, w formie wykładów, zajęć seminaryjnych i praktycznych, konsultacji, ćwiczeń oraz pokazu i wykonania praktycznego nalotu przy użyciu BSP. 

Koszt szkolenia: 899 ZŁ BRUTTO