szkolenie lotnicze VLOS w zasięgu wzroku

Szkolenie lotnicze VLOS – w zasięgu wzroku

Szkolenie dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych VLOS (Visual Line Of Sight), czyli wykonywanie operacji w zasięgu wzroku (tzn. oczy operatora są „nieuzbrojone”, a on sam bezpośrednio obserwuje swój statek powietrzny w czasie wykonywania operacji lotniczych). Dzięki temu szkoleniu, możecie Państwo podejść do egzaminu państwowego i uzyskać uprawnienia do wykonywania lotów komercyjnych bezzałogowym statkiem powietrznym w zasięgu wzroku, czy rozpocząć swoją własną działalność gospodarczą o profilu lotniczym.

Szkolenie VLOS składa się z:
a) Szkolenia teoretycznego
b) Szkolenia na symulatorach
c) Szkolenia praktycznego

Podczas szkolenia teoretycznego zdobywacie Państwo wiedzę wymaganą do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAV, które jest potrzebne do celów innych niż rekreacyjne i sportowe oraz do bezpiecznego i świadomego wykonywania lotów i obsługi bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku. Szkolenie praktyczne realizowane jest w formie ćwiczeń naziemnych na symulatorach oraz szkolenia praktycznego w locie. Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym, który weryfikuje zdobytą wiedzę i pozwala pewniej przystąpić do egzaminu państwowego.

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA: 10-12 MAJ 2017R

KOSZT: 1499 ZL BRUTTO


 

szkolenie lotnicze bvlos

Szkolenie lotnicze BVLOS – poza zasięgiem wzroku

Szkolenie BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight), czyli wykonywanie operacji poza zasięgiem wzroku (operator steruje bezzałogowym statkiem powietrznym tylko na podstawie danych telemetrycznych).
Jest to zaawansowane szkolenie lotnicze, dzięki któremu będziecie mogli Państwo podejść do egzaminu państwowego i uzyskać uprawnienia do wykonywania lotów komercyjnych bezzałogowym statkiem powietrznym poza zasięgiem wzroku.

Szkolenie BVLOS składa się z:
a) Szkolenia teoretycznego
b) Szkolenia na symulatorach
c) Szkolenia praktycznego

Podczas szkolenia teoretycznego nasz Kursant zdobywa wiedzę wymaganą do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAV, które jest potrzebne do celów innych niż rekreacyjne i sportowe.

Szkolenie teoretyczne ma na celu zdobycie przez Kursanta wiedzy wymaganej do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAV, używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe oraz do bezpiecznego i świadomego wykonywania lotów i obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku. Pod względem zakresu wiedzy, jest ono znacznie bardziej rozbudowane niż szkolenie VLOS. Podczas kursu dowiecie się Państwo, m.in. o analizie stref lotów, zabezpieczeniu strefy wykonywania lotów, sytuacjach awaryjnych, czy też o odpowiednich procedurach postępowania.

Szkolenie praktyczne realizowane jest w formie ćwiczeń naziemnych na symulatorach oraz szkolenia praktycznego w locie. Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym, który weryfikuje zdobytą wiedzę i pozwala pewniej przystąpić do egzaminu państwowego.

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA: 7-12 i 13-18 MAJ 2017R

KOSZT: 4999 ZL BRUTTO


 

Szkolenie dodatkowe INS – instruktor

Uprawnienie dodatkowe, niezbędne do prowadzenia szkoleń UAVO do uprawnień VLOS i BVLOS.
Warunkiem wydania uprawnienia instruktora INS jest posiadanie ważnego uprawnienia BVLOS, ukończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego, zdanie przed komisją egzaminacyjną egzaminu państwowego w zakresie uprawnienia instruktora INS oraz zaliczenie nadzorowanej praktyki instruktorskiej.

Szkolenie indywidualne. Więcej informacji pod nr tel. 506-937-800 lub mailowo biuro@geo-uav.eu